2017 - 2018 Committee Volunteers

Meet the CHIA volunteers serving on committees for 2017-2018.

current as of 12/7/17

Academics Committee

Chairs:
Safiah Mamoon, MS, RHIT, CPC - GOCHIA
Janet Robertson, RHIA - SCHIA
Members:
Pauline Joyce Calla, RHIA - IAHIA
Steven Cordero-Wade, CCS - SDHIA
Sheridan Cucurillo, RHIT - SDHIA
Janet Daley-Janus, RHIA - SVHIA
Sarah Edwards, RHIA - SHIA
Rebecca Gomez, RHIA - GOCHIA
Debra Hamada, RHIA - IAHIA
Holly Jagielinski, MPH, RHIA - SDHIA
Steve Kim, MPH, RHIA, CHES, REHS - SVHIA
Monica Thurston, MBA, RHIA - SCHIA
Wanda Ziemba, EJD, MFA, RHIT, CCS, CHC, CHCO/CHCC, CPC - NCHIA
Board Liaison:
Connie Renda, MA, RHIA, CHDA - SDHIA

Awards and Scholarships Committee

Members:
To be announced

Candidates Committee

Chairs:
Vilena Boussarova, RHIT, CCS - SDHIA
Maria Castillo, RHIA, CCS, CCS-P, CCDS - IAHIA
Members:
Marie Conde, MPA, RHIA, CCS, FAHIMA - NCHIA
Diana McWaid, RHIA, CDIP, CCS, CPC, CRC, SSLP - SCHIA
Caryn Nowak, RHIA - SDHIA
Heidi Shaffer, RHIA - SDHIA
Board Liaison:
Melany Merryman, MSL, RHIA, CRCR - IAHIA

Coding and Data Quality Committee

Chairs:
Nancy Andersen, MS, RHIA, CCS - NCHIA
Deanna Klure, CDIP, CCS - IAHIA
Members:
Olga Alvarenga, CCS, CCS-P - SCHIA
Danielle Gunderman - IAHIA
Doane Thomas Hall, RHIT, CCS - NCHIA
Caleb Jesudasson, RHIA, CHPC - IAHIA
Monica Leisch, RHIA, CDIP, CCS - NCHIA
Valissa Mathewson, RHIT, CCS, CPC - NCHIA
Melissa Ngou, RHIA, CCS - NCHIA
Tunde Oyefeso, MBA, RHIA, CCS, CCS-P - SCHIA
Ginger Reding, RHIT, CCS, CPC, CHC - NCHIA
Carole Sanders, RHIA, CCS, CTR - GOCHIA
Rani Stoddard, RN, MBA, RHIT, CPHQ - SCHIA
Robyn Strong
Terri Thomas, LVN, RHIA, CCS, CCDS,CDIP, CPC, COC, CPC-I - NCHIA
Claudia Young, CDIP, CCS - NCHIA
Board Liaison:
Roy Shurtliff, RHIT - NCHIA

Continuum of Care Committee

Chairs:
La Shaun Lewis, RHIT - SCHIA
Lauren Powers, RHIT - SHIA
Members:
Melissa Anino, RHIT - NCHIA
Cheryl Austin, RHIT - NCHIA
Elizabeth Bitsilly, RHIA, CPC, CPC-I - SVHIA
Helen Chtourou, MLS, RHIT, CHDA, CCS - SCHIA
Debra Darden, RHIT, CCS - NCHIA
Marsha Devine - SVHIA
Kim Fillmore-Lutz, RHIT - SVHIA
Marilyn Freeman, RHIA, CHPS - SVHIA
William Roush, RHIT - SVHIA
Board Liaison:
Diane Brooks, RHIT, CCS-P - SHIA

Convention Committee

Chairs:
Adrienne Beauvois, BS, RHIT - SCHIA
Tracy Elmer, RHIA - SDHIA
Members:
Leah Beck, RHIA - IAHIA
Vilena Boussarova, RHIT, CCS - SDHIA
Daniel Castanon, RHIA - SDHIA
Vanessa DiGiovanni, RHIA, CHDA - NCHIA
Joanne Hewitt, RHIT - SDHIA
Andra Marino, RHIA - SDHIA
Dorothy O’Hagan, MNLM, RHIT, CCS - SDHIA
Svetlana Woersching, RHIT, CCS - SDHIA
Board Liaison:
Connie Renda, MA, RHIA, CHDA - SDHIA

Editorial Advisory Board

Chair:
Melanie Meyer, MHA, RHIT, CCS, CPHQ - NCHIA
Members:
Roberta Baranda, MS, RHIA, CHP - SHIA
Cynthia Borcena, RHIT - NCHIA
Timothy Cole, MS, PHM - GOCHIA
Janet Franklin, RHIT, CCS, CCS-P - NCHIA
Toni Galloway, RHIA, CCS - SCHIA
Vicky Gomes - SVHIA
Monica Holler, RHIA - SVHIA
Leslie Hunt, RHIA, CHPS - NCHIA
Kathy Lee - NCHIA
Shirlie Marymee, RHIA, CHP - SVHIA
Lynda Russell, EdD, JD, RHIA, CHP - SCHIA
Merle Swoope, RN, BSN, MSN, CCDS - IAHIA
Board Liaison:
Maria Alizondo, MOL, RHIT, FAHIMA - SCHIA

Exhibitor Advisory Committee

Members:
To be announced.

Information Governance Committee

Chairs:
Gloria Ruiz, MBA, RHIA, CPHQ - SCHIA
Vickie Skidmore, RHIA - SDHIA
Members:
Kristen Borth, RHIA - IAHIA
Kamar Braish, MS, BS, RHIT - GOCHIA
Cleo Bretado, RHIT - IAHIA
Marsha Devine - SVHIA
Maria Hewett, MBA, RHIA - SDHIA
Shirley Lewis, DPA, MHA, RHIA, CCS, CPHQ - SCHIA
Elaine Lips, RHIA - SCHIA
April Morris, RHIT, CHDA - SCHIA
Diane Premeau, MBA, RHIA, CHP - NCHIA
Mark Rivera, MPH, CHTS-IM - IAHIA
Carole Sanders, RHIA, CCS, CTR - GOCHIA
Larry Smith, RHIT - SCHIA
Esther Tolentino, BA, RHIT, CPHI, CHTS-IS, CHTS-PW - SVHIA
Board Liaison:
Melany Merryman, MSL, RHIA, CRCR - IAHIA

Legislation & Advocacy Committee (Calendar Year 2017)

Co-Chairs:
Nicolet Araujo, RHIA - GOCHIA
Kristie Brown, RHIT, CCA, CRCR - SVHIA
Members:
Kristin Bumroongchart, MPH, RHIA, CHPS - SDHIA
Maria Hewett, MBA, RHIA - SDHIA
Starla Ledbetter, RHIA, MHSA, PMP - SVHIA
Safiah Mamoon, MS, RHIT, CPC - GOCHIA
Pazzetta McCray, MBA, BSBM, RHIT - SCHIA
Dorothy O’Hagan, MNLM, RHIT, CCS - SDHIA
Debra Primeau, RHIA, FAHIMA - SCHIA
William Roush, RHIT - SVHIA
Vivian Thomas, RHIA, CDIP, CHDA, CHPS, CPHQ - GOCHIA
Adriana van der Graaf, MBA, RHIA, CHP, CCS - SCHIA
Tabitha West, MHIM - IAHIA
Board Liaison:
Diane Brooks, RHIT, CCS, CCS-P

Nominating Committee

Chair:
Shirley Lewis, DPA, MHA, RHIA, CCS, CPHQ - SCHIA
Members:
Mary Jo Jenkins, MPH, RHIA - SCHIA
Monica Leisch, RHIA, CDIP, CCS - NCHIA
CLA Representatives
Krista McComb, RHIT, CCS-P - SVHIA
Elizabeth Graham, RHIT, CCS - NCHIA
Tabitha West, MHIM - IAHIA
Rebecca Clark, RHIA - SHIA
Adrienne Beauvois, BS, RHIT - SCHIA
Kathleen Witte, RHIA, CCS - GOCHIA
Joanne Hewitt, RHIT - SDHIA
Board Liaison:
Maria Alizondo, MOL, RHIT, FAHIMA - SCHIA

Professional Education Committee

Chairs:
Victoria Hernandez, RHIA, CDIP, CCS, CCS-P - SVHIA
Vivian Thomas, RHIA, CDIP, CHDA, CHPS, CPHQ - GOCHIA
Members:
Michael Basile - SCHIA
Gloryanne Bryant, RHIA, CDIP, CCS, CCDS - NCHIA
Steven Cordero-Wade, CCS - SDHIA
Marisol Davis, RHIA - SCHIA
Corneliu Delogramatic, MS, CCS, CCDS, CDIP - SCHIA
Amy Henderson, RHIT, CCA - SVHIA
Joanne Hewitt, RHIT - SDHIA
Krista McComb, RHIT, CCS-P - SVHIA
Patricia Medrano, RHIT - SCHIA
Tunde Oyefeso, MBA, RHIA, CCS, CCS-P - SCHIA
Monica Pappas, RHIA - GOCHIA
Freida Smith, RHIA - NCHIA
Esther Tolentino, BA, RHIT, CPHI, CHTS-IS, CHTS-PW - SVHIA
Board Liaison:
Roy Shurtliff, RHIT - NCHIA